FANDOM


Potato

Potato

Si Potato ay karakter sa BoBoiBoy.

OverviewEdit

Isa siyang maliit na pusa at kayumanggi.

YayaEdit

Dati siyang alagang pusa ng mga Yah pero nang isilang ang kapatid ni Yaya na si ToToiToy, pinabayaan na lang siyang gumala kung saan-saan pero ipinalit ang elepanteng si Alebi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.