FANDOM


Yaya's Wall of Succes makikita ito sa korido ng kanilang paaralan.

KasaysayanEdit

Ito ay isang pader na ginawa sa karangalan ni Yaya para sa pagkamit ng maraming mga parangal at pamagat.

Mga nagawa ni YayaEdit

  • Head Club of 5th Grade Section
  • Supervisor Chairwoman
  • Supervisor Chairwoman of Library
  • Girl Scout President
  • Head Club Designer
  • Teakwoando Club Chairwoman
  • Nightclub Disiplinary Chairwoman
  • Biscuit Nightclub Disiplinary Chairwoman
  • Chairwoman of Cleanliness
  • President of all Libraries and School Clubs

PatakaranEdit

Bawal pumunta ang mga tao doon, ang pwede lang ay si Yaya at ang mga guro sa Island Primary School pero ayon sa Season 2, Episode 5, pumunta sina BoBoiBoy, Gopal at Fang dahil hindi nila alam ang patakarang ito.